Uhelna, změna využití prostoru uhelny, VŠCHT

Kategorie projektu - R

ov-a, Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch architekt

Místo realizace

VŠCHT budova A, Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Investor

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Dejvice, 166 28 Praha 6

Dodavatel

MOZIS s.r.o., Slezská 856/74, 130 00 Praha 3

Datum dokončení projektu

Leden 2018

Idea projektu

Uhelna z 30. let 20. století skrytá uprostřed Englova bloku vysokých škol má atmosféru románů Julese Verna. Místo uhlí se na šikmé výsypce přeměněné ve stupňovité hlediště uhnízdí studenti. Rekonstruovaný prostor má iniciovat přednášky, setkávání a další neformální aktivity školy.

Popis projektu

Celý objekt sloužil až do roku 1985 jako uhelna pro sousední kotelnu, později jako sklad. Architektura je podmíněna čistě původnímu účelu. Z ulice přes sousední dvůr se přiváželo uhlí vozíkem do středního traktu uhelny. Tam bylo vysypáno do šikmých násypek po obou stranách. Odběr uhlí poté probíhal z podzemního podlaží, kde byly výsypky.
Záměrem rekonstrukce je maximálně otevřít vnitřní prostor a zároveň zachovat specifickou železobetonovou konstrukci. Vložené schodiště, jako nový objekt v prostoru, propojuje obě výškové úrovně. Výsypka přiléhající ke kotelně byla ubourána, vzniká hlavní prostor pro prezentace a přednášky. Druhá výsypka je využita jako hlediště s vloženými dřevěnými stupni.

Technické informace

Původní betonová konstrukce byla očištěna, ošetřena a vyspravena pouze lokálně v nezbytně nutném rozsahu. Konstrukce nového schodiště je ocelová s přiznaným přírodním černým vzhledem. Povrch stupňovitého hlediště jsou dubová podlahová prkna. Pohledový dřevěný krov je kopií původního, který byl již ve špatném technickém stavu.