Chata u rybníka

Kategorie projektu - N

Jiří Weinzettl / Atelier 111 architekti architekt

Místo realizace

Vyklantice
N 49°33.51750', E 15°2.58215'

Investor

soukromá osoba

Dodavatel

Truhlářství Milan Vlk, Pejškov

Datum dokončení projektu

Srpen 2018

Idea projektu

Inspirováni tradičními rybářskými boudami navrhujeme na břehu rybníka, zasazeného v malebné krajině Vysočiny, malou chatu. Její velikost limituje legislativa. Maximální zastavěná plocha 50 m2 a maximální výška 5 m vyžadují pro rekreaci rodiny specifické dispoziční uspořádání.

Inspired by traditional fisherman´s cabins, we design a small cabin on a bank of a pond, which is surrounded by a picturesque scenery. Its size is limited by the legislation. The maximum built-up area 50 m2 and the maximum height of 5 m require a special ground-plan solution for a family holiday house.

Popis projektu

Objekt sestává ze čtyř drobných hmot, tří vzájemně propojených a čtvrté odtržené, stojící opodál. Skrze minimální zádveří lze vstoupit do ústřední místnosti, obytné kuchyně, jejíž součástí je i nevelký podkrovní prostor určený pro spaní dětí. Kuchyně disponuje nádherným výhledem na vodní hladinu, stejně jako ložnice a obývák, který se navíc otvírají i směrem opačným, do prosluněné krajiny vzrostlých dubů. Samostatný objekt nabízí skladový prostor a krytou verandu předurčenou například pro sušení rybářských sítí nebo jen tiché vnímání okolních krás.

The object consists of four small masses, three of which are connected and one separated, standing nearby. The central space is accessed by a minimal entrance through the kitchen, which also has a built in component of a rather small attic space intended to be a sleeping space for children. The kitchen offers a beautiful view of the water surface, as well as the bedroom, while the living space also opens up in the other direction, to the sunlit scenery of mature oaks. The individual separated object serves as a storage space with a covered porch suitable for drying fisherman´s nets or just silent contemplation surrounded by natural beauty.

Technické informace

Chata je navržena jako dřevostavba – jednoduchý dřevěný opláštěný skelet. Nosnou konstrukci stěn tvoří dřevěné hranoly. Střecha je řešena jako sedlová s krokevní soustavou, vnitřní prostor je otevřen do krovu. Prostorovou tuhost objektu zajišťují na sebe kolmé nosné stěny a krov. Fasáda i střešní plášť jsou tvořeny obkladem z dřevěných pohledových prken.