Go back

Salon Michal Zapoměl

Project category - I

Barbora Mluvková 34 years old, arquitecto
ČVUT FA - CTU Prague - Faculty of Architecture
República Checa

Místo realizace

Pernerova 31/A,
Praha 8-Karlín, 186 00

Investor

Michal Zapoměl
Luxusní vlasy, s.r.o
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha
http://www.michalzapomel.cz/kontakty

Dodavatel

truhlářské práce - Krobot interiery
http://krobot-interiery.cz
pasířské práce - Bezvoda
http://www.bezvoda.eu
podlahy - parkety - Amadeo
https://www.amadeopodlahy.cz
dodavatel dlazby - Archtiles
http://www.archtiles.cz
dodavatel textilii - Styltex
http://www.styltex.cz
Svitidla
http://www.setec.cz
Svitidla, dekorace, nabytek - Azultierra.
http://www.azultierraonline.com
stavebni firma (cely objekt) - Pharservice
http://www.pharservice.cz

Datum dokončení projektu

2016

Project idea

Hlavním požadavkem bylo citlivé začlenění do objektu, reflektování postindustriální atmosféry karlínské čtvrti, vytvoření pohodlí pro výkon kadeřnické profese. Tímto vším se prolíná ústřední pohádkový motiv Alenky v říši Za Zrcadlem. Projekt vznikal za spolupráce se španělským designérem Vicente Nebotem ze studia Azultierra.
Spolupráce probíhala jako velké vření v nádobě plné snů a vizí pana Zapoměla, nápadů a inspirace ze Španělska a mé představy vycházející z charakteru místa a budovy. Toto vše jsem se snažila skloubit v dílo realizovatelné v Čechách, dle českých norem a s českými dodavateli.

The aim of this project was to sensitively integrate exclusive hairdressing saloon into the existing building and to reflect postindustrial atmosphere of the Karlín district. The story of the Alice and the wonderland behind the mirror have become the main theme. Project was realized in cooperation with a Spanish designer Vicente Nebot from the Azultierra studio. Creative process is based on the dreams and visions of Mr. Zapoměl, Spanish influences and my view on the character of the place and the building. I tried to connect all these influences into the work feasible to provide in Czech Republic, using Czech standards and with Czech suppliers.

Project description

Budova dříve sloužila jako první karlínská elektro stanice a byla postavena Františkem Křižíkem, tento duch průmyslové revoluce jsme se snažili reflektovat a přitom převtělit do pohádkového prostředí, kde se poskytují nadstandardní kadeřnické služby pana Zapoměla. Proto vedle velkých tradičně prosklených dveří, naprosto geometrické police přes celou zadní stěnu salonu (vše z kovu), betonové stěrky, šedé dlažby (hexagon), používáme pohádkové prvky v podobě zrcadel, dekorací (pávy, brouci, korály) a nádherně zpracovaných parket.
Jak již jsem zmínila výše, mezinárodní spolupráce pro mě byla velkou zkušeností. Pře všechny jazykové a kulturní rozdílnosti, je vždy taková spolupráce obohacující a inspirativní. Velmi hrdá jsem na návrh i finální zpracování všech pasířských i truhlářských prvků. Jedná se o absolutně atypické, v podstatě umělecké, objekty vyrobené přímo na míru.

Former power station was built up by František Křižík. We tried to keep the industrial spirit of the place and turn it into the fairytale environment at the same time, where the exclusive hairdressing services of Mr. Zapoměl are provided. We use typical industrial elements like a big glass door, simple metal shelves, concrete screed, gray tiles (hexagon) as well as fairytale elements like a mirrors, decoration (peacock feathers, beetles, corals) and beautifully crafted parquet. International cooperation was a big experience for me. Through all those language and cultural differences, it is always very inspiring. I am also very proud of the design and final installation of all metal and wooden pieces of equipment. All pieces are in fact custom-made artworks.

Technical information

Rekonstrukce celého objektu probíhala během roku 2016 a zahrnovala kompletní přestavbu objektu a zbourání přilehlých hal. Z budovy byla zachována pouze střecha, skelet, schodiště a výtahové těleso. Všechny otvory na fasádě byly navrženy nově, stejně tak dispoziční členění. V patře vznikly kanceláře, dole komerční prostory. Jedním z nich je právě Salon Michala Zapoměla s výukovou Akademií a kavárnou Za Zrcadlem. Původní betonové stropy byly navrženy jako pohledové, elektroinstalace byly přiznány. Podlahovou krytinu tvoří dlažba v části salónu a akademie, parkety v prostoru kavárny. Okna jsou stejná jako v celém objektu, tedy dřevěná zasklená dvojsklem. Od ostatních provozů v domě jsou prostory Salonu, Kavárny a Akademie odděleny skleněnými protipožárními příčkami. Kavárnu a Salon dělí též prosklená příčka, záměčnický prvek vyrobený na míru, který svým prosklením odkazuje na typický vzhled továrních oken. Zamečnické atypické prvky jsou též všechny stoly a zavěšená zrcadla v kadeřnictví. Desky stolů jsou z přírodního kamene. Recepční pult je vyroben z recyklovaného historického dřevěného obložení stěn. Stejně tak jako i další dřevěné prvky. Vytápění je řešeno pomocí těles Viadrus Kalor v povrchové úpravě Patina.


Reconstruction of the whole building went on year 2016, included complete rebuilding and demolition of adjacent halls. Only roof, frame structure, staircase and elevator shaft are kept. All openings on the facade are newly designed as well as the inner layout. There are offices upstairs and commercial spaces downstairs. One of them is the Michal Zapoměl's saloon with an educational Akademie and Za Zrcadlem café. Original concrete ceiling is exposed. Wiring is visible. Floor of the saloon and the academy is tiled, wood covers the floor of the café. Windows consist of wooden frames with insulating double glazing. The rest of the building is separated by a fire rated glass wall. Café and Saloon are divided by the glass wall as well. It evokes old factory windows. All metal pieces as tables and mirrors are custom made as well. Table tops are made of natural stone. Old wood panelling covers reception and walls. For heating is used heater Viadrus Kalor in Patina surface finish.

Co-authors

Ing. arch. Vicente Nebot (Azultierra, http://www.azultierraonline.com)
Ing. arch. Petra Holasová (Konceptual, www.konceptual.cz)
Ing. arch. Šimon Vojtík (Konceptual, www.konceptual.cz)