Go back

BRIT Headquarters

Project category - N

Ian Bogle 48 years old, empresa
Mackintosh School of Architecture
República Checa

Místo realizace

Chrášťany 94
Chrášťany

Investor

VAFO Praha

Dodavatel

BIZ a Techo

Datum dokončení projektu

12/2016

Project idea

Bogle Architects byli vyzváni k vytvoření nového sídla pro ambiciózní, rychle se rozvíjející a expandující společnost BRIT, která vyrábí potraviny a výživné produkty pro domácí mazlíčky s exportním sortimentem více než 40 zemí po celém světě.
Bogle Architects were directly appointed to design a new headquarters for the ambitious, fast growing and expanding company BRIT who produce food and nutrition products for domestic pets with an export range of over 40 countries over the world.

Project description

Nové kanceláře se nacházejí nad výrobním zařízením v centru výrobního závodu BRIT západně od Prahy v obci Chrastany. Návrh odráží ambice a budoucí potřeby této úspěšné společnosti. Odkrytá ocelová rámová konstrukce, průmyslové obkladové panely a "surové" vnitřní prvky reagují na průmyslové dědictví místa, zatímco dřevo a přírodní povrchové úpravy podtrhují etiku udržitelnosti společnosti. Moderní otevřené kancelářské prostory s integrovanými vyvýšenými "zahradními zónami" poskytují moderní pracovní prostor pro 70 osob s možnou budoucí expanzí na zhruba 100. Prostředí pracovního prostoru zahrnuje odlehčené zóny a zelené plochy umístěné pod světlíky poskytující světlo do centrální zóny kanceláře prostor. 9 m vysoká lobby vítá návštěvníky, ale také nabízí výstavní plochu pro celou řadu produktů BRIT.
The new offices are situated above a state of the art production facility in the heart of the BRIT manufacturing compound facility to the west of Prague city in the village of Chrastany. The design reflects the ambitions and future needs of this successful company. An exposed steel frame structure, industrial cladding panels and ‘raw’ interior features respond to the industrial heritage of the site while timber and natural finishes underline the company’s sustainability ethos. Modern open office space with integrated elevated ‘ landscape zones‘ provide a contemporary workspace for 70 people with a contingency for future expansion to around 100. The workspace environment includes breakout zones and green areas located under the skylights providing light to the central zone of the office space. The 9 meter high lobby welcomes visitors but also offers an exhibition area for the complete line of BRIT products.

Technical information

Brit Headquarters je třípatrová budova o rozloze 1200 m2, která si osvojila jednoduchý obdélníkový půdorys doplněný vnějšími terasovými prostory, které umožňují sloučení pracovní činnosti a biofilie. Budova je prostoupena přirozeným světlem od podlahy až ke stropnímu zasklení a světlíkům, zatímco exponovaná ocelová konstrukce dává budově elegantní industriální charakter.
Dvoupatrová recepční hala byla přetvořena na prodejnu chovatelských potřeb - originální pojetí, jak pozvat klienty, aby se stali součástí rodiny Brit.
The Brit Headquarters is a 1200m2, three-storey building adopting a simple rectangular floor plan augmented by external terrace spaces allowing activity based working and biophillia to merge. The building is bathed in natural light from the floor to ceiling glazing and rooflights while an exposed steel structure gives the building an industrial chic atmosphere. The double height reception hall has been transformed to a pet shop – an original approach to invite in the clients to be part of the Brit Family.

Co-authors

Ian Bogle, Viktorie Součková, Peter Znášik