More

Budoucnost centra Brna/ The future of the Brno center

Práce vychází z diplomové práce: Brno Open close Ground- research jižní části Brna o rozloze cca 800 ha. Navrhovaný park je tedy výsledkem strategie pro transformaci území. Strategie vychází ze znalosti širších vztahů v území a skrytých potenciálů.

0
Share

This photo has no comments yet.