Go back

vo2max_fyzioterapie

Project category - I

Místo realizace

Sokolovská 651/136A
186 00
Praha 8 Karlín

Investor

VO2max

Dodavatel

dodavatel
BULB
subdodavatel
Bomita

Datum dokončení projektu

1/2017

Project idea

Relaxační centrum VO2MAX obsahuje 6 masážních místností, tělocvičnu a nezbytné technické a provozní zázemí.

Relaxation center VO2MAX contains 6 massage rooms, a gym and necessary technical and operating facilities.

Project description

Interier tvoří prostornější vstupní hala s čekárnou, recepcí a úložnými prostory
Vstupní hala je definovaná organickou strukturou, která jí půdorysně obepíná a odděluje tak dispozičně tento prostor od dalších navazujících masážních místností, kanceláře a tělocvičny spojených komunikačními koridory.
Struktura ve vstupní hale je doplněná skleněnými svítidly s živými květinami, vhodně vybraným typem nábytku a tkaným kobercem v podlaze navozuje zenovou atmosféru, pocit klidu a rozjímání pro klienty čekající na vlastní proceduru.

The interior is designed as a more spacious entrance hall with a waiting room, a reception and storage areas behind it. The entrance hall is defined by an organic atypical structure that wraps around it and separates this space from other massage rooms, offices and gyms connected by corridors.
The organic structure in the hall is complemented by pendant glass lamps with living plants, suitably selected pieces of furniture and a woven flooring on the floor to inspire a zen atmosphere, and feeling of calmness and contemplation.

Technical information

Struktura je řešena jako sendvič s vnitřní výplní ze styroduru, opláštěného ze všech stran tenkou vrstvou MDF. Povrch voskován polomatem.
Struktura je pohledová jak ze strany recepce/čekárny, tak ze strany komunikačních koridorů spojujících vstupní halu s ostatními místnostmi. Samotný tvar je tvořen z vrstev, které na sebe navazují a průběžně vybíhají do prostoru. Tak vzniká lavice a vlnící se pohled na stěny. Dělení a jednotlivé propojení vrstev je v segmentech které jsou spojeny 1 cm vzpěrami tvořené pomocí parametru který pomohl definovat vzdálenost a určil pozice upevnění.

The material of atypical structure is designed as a sandwich, to gain a minimum weight of the whole structure, the majority of which is formed by a Styrofoam material, which is subsequently covered with a thin layer of MDF on both sides. All the surfaces are treated with wax to get matte finish, so that the resulting colour shade is warm to honey.
The atypical structure is visible from both the reception / waiting room and the communication corridors connecting the entrance hall with the other rooms. The shape is made up of layers, which follow each other and stand out to the room. Leyers are separated to the segments which are conected with small Supports (1 centemter) . The saports are create with parametric program and help to define right position.

Co-authors

autor
Marek Deyl
Jan Šesták
spolupráce
Veronika Kopecká