Go back

Létající černý dům

Project category - D

Vít Šimek 36 years old, architect
UMPRUM - Academy of Arts
Czech Republic

Místo realizace

Vojenský prostor Pod Vinicí (Přírodní park Červeňák), Pardubice

Investor

H3T architekti
Ctiradova 508/1, 14000 Praha 4

Dodavatel

H3T architekti
Ctiradova 508/1, 14000 Praha 4

Datum dokončení projektu

12/2016

Project idea

Černý létající dům je instalací, která má především vyprovokovat kolemjdoucí k zamyšlení. Je důkazem, že příležitostí kolem nás je spousta a je jen na nás, jestli a jak jich využijeme.
The installation is primarily supossed to provoke passers-by to think. This object is a proof that there are unlimited possibilities all around us and is only on us if and how we take advantage of any of them.

Project description

Černý létající dům se vznáší pod obloukem zbylé části starého železničního mostu. Budí pozornost, láká k návštěvě a vyvolává otázky. Černý létající dům je instalací, která je tvořena obytnou místností s kamny a podkrovním patrem na spaní. Objekt je zavěšen na několika ocelových lanech. Součástí instalace je žebřík, který je ukryt v okolí. Je tak trochu hlavolamem, který podněcuje kolemjdoucí k přemýšlení. Svým archetypálním ztvárněním doplňuje tajemnou atmosféru vojenského areálu. Formální řešení je lapidární. Výsledný obraz téměř pitoreskní.
Místo jsme vybrali kvůli jeho atmosféře a doporučil ho Tomáš od nás z atelieru, který pochází z Pardubic. Je to fajn, že mají ve městě takovouhle džungli pár minut od centra. Bude zajímavé sledovat co se v areálu začne odehrávat po převedení z armády do majetku města.
Inspirovala nás opuštěná okolní krajina se starými mosty, které tu zbyly po armádě. Vytvořili jsme instalaci, která svým strohým ztvárněním vtipně reagovala na tajemnou atmosféru prostředí. Doufali jsme, že přinese třeba nějaké zajímavé zážitky nebo pocity, ale že to vlastně bude všem spíš jedno. Nakonec však černý dům zmizel po 39 dnech od instalace po výzvě k odstranění.
Suspended under the arch of an old railway bridge, black flying house attracts attention, entices you to visit and raises questions. It is a small installation composed of a living space with a stove and a sleeping loft. The object is suspended by steel cables. It is accessible via a ladder that has been purposefully hidden from sight. It's a bit of a conundrum that encourages passersby to think. The formal solution is simple. The resulting picture almost picturesque.
The house is located just 15 minutes walking from the city center of Pardubice. We picked the place after one of our colleagues showed us this unique and mysterious abandoned military area. Over the years it lost its former purpose of military training ground and became redundant. It has a great potential to become an important recreational zone for future generations. Locals are already rediscovering its secrets - strolling through the forest, walking their dogs - even though the area is still in property of the army and officially stays closed to public.
The atmosphere of surrounding landscape and old bridges inspired us to create an intervention that may surprise the visitors and enliven their otherwise stereotypical walk. Subsequently it can provoke more questions – who built it, what’s inside, how to get there. Our project may in a way demonstrate the hidden potential of the area. We hoped that our project will bring unexpected little stories and interesting experiences. Unfortunately after 39 days the house had to be uninstalled.

Technical information

Instalace je jednoduchou modulární dřevostavbou s rámovou nosnou konstrukcí. Stabilitu zajišťují čtyři kotvy navrtané do železobetonového mostního tělesa a pevnostní ocelová lana. Přístup je zajištěn otvorem v podlaze. Otop je zajištěn kamny na tuhá paliva (dřevo).
The installation is a small modular object with a wooden frame structure. The stability is provided by four anchors drilled into a reinforced concrete bridge structure and a steel wire ropes. Access is provided by a hole in the floor. Heating is provided by wood stove.

Co-authors

H3T architekti
Vít Šimek, Štěpán Řehoř, Darina Bartková, Tomáš Madro, Martina Kubešová, Robert Krejčí, Tomáš Bařinka