INSPIRELI LEGO® prize

EKA architecture

Kateřina Dufková, Eva Cahynová
ČVUT FSV
Czech Republic

Project idea

Společným úsilím vznikly dvě budovy propojené skleněnou částí která může sloužit jako komunikace a taky jako prostor pro lokální ekosystém.
První budova graduje směrem vzhůru kde uprostřed má skleněnou část. V první polovině je možné střechy zazelenit a vytvořit zahrady. Druhá stavba vznikla jako protiklad první budovy, kde vyniká svou jednoduchou strukturou a symetrií.

A joint effort created two buildings connected by a glass part that can serve as a road and also as a space for the local ecosystem.
The first building grades upwards where it has a glass part in the middle. In the first half, it is possible to green the roofs and create gardens. The second building was created as the opposite of the first building, where it stands out for its simple structure and symmetry.