INSPIRELI LEGO® prize

Evergrowing city

Mariyam Kenzhayeva, Valeriia Chernukhina
ČVUT FSV
Czech Republic

Project idea

Evergrowing City je projekt inspirovaný díly nizozemského umělce M.C. Eschera, ve kterých odborně prozkoumal plastické aspekty pojmů nekonečnost a symetrie. Spojením základních architektonických struktur - sloupů, oken a schodišť vyrůstá surrealistická budova procházející metamorfózou. V kombinaci chaosu a pořádku jsme dosáhli tvaru, s jejíž pomocí jsme chtěli zprostředkovat myšlenku budovy jako živého organismu - uspořádaně nebo náhodně, rychle nebo pomalu, hlavní je, že pokračuje se rozvíjet a růst.


Inspired by works of Dutch artist M. C. Escher in which he masterfully explored the plastic aspects of the concepts of infinity and symmetry, Evergrowing City is a project that combines basic architectural structures such as columns, windows and stairs into a surreal building undergoing metamorphosis. In the combination of chaos and order, a form is born, with the help of which we wanted to convey the idea of ​​a building as a living organism - orderly or randomly, quickly or slowly, the main thing is that it continues to develop and grow.