INSPIRELI LEGO® prize

Crystallize

Kateřina Dufková, Benjamin Sichrovský
ČVUT FSV
Czech Republic

Project idea

Hlavní myšlenkou bylo překonání tradičních myšlenek a uspořádání lega a futuristické idei. Popředí je inspirováno přírodním krystalování námrazy na okně, kde dochází k pravidelnému uspořádání částic do krystalové mřížky.

Hlavní nosná část ve tvaru trojúhelníku má prohnuté hrany, čímž dává vyniknout poloprůhledné krystalové mřížce, která vytváří hru stínů a světla na fasádě.


The main idea was to overcome traditional ideas and organize lego and futuristic ideas. The foreground is inspired by the natural crystallization of icing on the window, where the particles are regularly arranged in a crystal lattice.

The main supporting part in the shape of a triangle has curved edges, which makes the semi-transparent crystal lattice stand out, which creates a play of shadows and light on the facade.