Více

Cohousing for homeless - Prague 7, Holešovice, 2014/2015

Visualization

1
Sdílet

Kristýna Ulrychová, Matouš Juráň, Josef Konečný

Student | Česká Republika

26. 4. 2016 19:27

Předmět zadání: Navrhnout DOMOV pro lidi na ulici bez finančních prostředků. Minimalistické bydlení, které by financovala obec a poskytovala dočasné bydlení. Klienti by měli být schopni stavět dané objekty svépomocí, aby se dosáhlo nejmenších nákladů a výsledného díla si vážili. Dále materiálové řešení nesmíme nechat bez povšimnutí, jelikož u takto nízkorozpočtové stavby je třeba zohlednit znovuvyužitím již použitých, či přebytečných konstrukcí vzhledem k ceně a využitelnosti. Gró tohoto projeku je COHOUSING, kde s tímto termínem v české republice zatím nejsme příliš srozuměni a našim cílem je právě vdechnout tomuto bydlení život. Klíčová slova k termínu COHOUSING jsou: domov, bezpečí, volnost, komunita! Vše to, co člověk na ulici postrádá. Mé cíle: cílem bylo nejprve nastudování problematiky bezdomovectví, čímž jsem si pomohl účastí na akci v Litoměřicích NOC VENKU, kde bylo sezení s klienty a sociálními pracovníky. Dále mi velice pomohl pan architekt Bláha, který nás srozuměl s tvrdou realitou bezdomovectví v Praze, která se od Litoměřické situace hodně liší. Dále využití již použitých nepotřebných materiálů, prefabrikátů a zasadit je do terénu tak, aby bylo zajištěno co nejlevnějšího provozu budov. Nejvíce jsem se však zaměřil na pomoc klientům nejen z hlediska bydlení, jakožto jejich primárního problému, nýbrž pomoci se jim postavit na vlastní nohy a motivovat je v jakékoliv jejich oblíbené činnosti. Návrh: Hmotově vycházím z uzavřeného pozemku trojicích hlavních budov, které objímají jednotlivé buňky pro bydlení a vytváří tak centrum pro klienty, kteří jsou takto v BEZPEČÍ. Využívám dva prefabrikáty. Ocelové silo pro hlavní budovy a betonovou skruž vsazenou do terénu. Venkovní CENTRUM se nachází uprostřed pozemku pod mostem, kde je letní kino. Dále je soukromé centrum pro klienty uvnitř hlavní budovy. Ty jsou rozděleny na soukromou, veřejnou a pracovní část. Koleje vedoucí skrze pozemek využívám na přepravu výrobků a dále pěstování si vlastních potravin na vyřazených vagónech. Kapacita domova je patnáct až dvacet osob. Nová příležitost: můj návrh je zaměřen na to, aby klienti dostali zpět DOMOV a pocit BEZPEČÍ, a dále je motivoval v tom, postavit se na vlastní nohy. V tomto ohledu jsem byl možná velice optimistický, ale i nadále věřím že za pomoci veřejnosti je to velice možné, jelikož využívám právě společnost k motivaci klientů, kteří pro to také na druhou stranu musí něco udělat. jedná se o pořádání výstav svých i pozvaných umělců, nadšenců kteří budou ochotni jakkoliv pomoci. K výrobě využívají nasbírané materiály při svých toulkách Prahou. Toto by dále sloužilo spolu s letním kinem jako finanční přínos do pokladničky této KOMUNITY. Závěr: Toto zadání mi dalo jiný pohled na navrhování, s využitím jiných materiálů než katalogových se zohledněním ceny, ale zaroveň vytvoření fungující architektury. Ale největší přínos pro mne byl vžití se do situace lidí bez DOMOVA a chtít nastínit našemu „fungujícímu“ státu řešení tohoto problému VELKOMĚST.