Zpět

Dům v cihlové zahradě

Kategorie projektu - Rd

Místo realizace

Prušánky 4, Česká Republika

Investor

Emilie Proksová

Dodavatel

není

Datum dokončení projektu

2016

Idea projektu

Novostavba malého domu se nachází na místě, kde žili mí prarodiče a kde se narodila má matka.
Dům a dvůr jsou pojaty jako jeden celek. Venkovní část včetně kuchyně je obývacím pokojem nového domu. Fasáda domu je zrcadlem dvora s ovocnými stromy. Půdorys je zredukován na to nejnutnější. Žije se přeci i venku.

A house in a traditional Southern Moravian village, reflecting elements of the local style, built as an extension of an existing third-generation family home. The internal rooms and external kitchen and courtyard together form a fluid and unified living space. This continuity is reinforced by the use of locally-sourced traditional brick for both the tree-lined courtyard and the building's façade. The single-floor planning of the house is minimal and open, inviting functionality.

Popis projektu

Tradiční domy na Jižní Moravě se vyznačují efektivním urbanismem. Stavělo se do tvaru L a domy byly řadové. Každý dům tak získal svůj dvůr. Toto řešení bylo skvělé jak ekonomicky, tak sociálně.
Domy se skládaly ze tří částí. Na straně otočené k ulici bydleli rodiče s dětmi. Prarodiče potom žili v zadní části směrem do dvora. Zbytek domu, který byl pokračováním traktu, sloužil jako hospodářské stavení.
Přední část domu byla kvalitativně na vyšší úrovni. Fasáda, která měla vytvářet dobrý dojem na venek, byla barevně omítnuta. V zadní části už často omítka nebyla použita, porotože takové řešení bylo nákladnější. Zadní hospodářské budovy byly bez omítky. Takto vlastně bezděčně vznikala cihlová "architektura" ve dvorech stavení - příjemná a dlouhodobá.
Rozhodl jsem se tuto tradici respektovat a použít cihly pro novou budovu ve dvoře. Novostavba je dlouhá a úzká. Slouží jako přirozený plot k sousedům. Urbanistické řešení je tedy velmi podobné tomu původnímu, s jediným rozdílem: nový dům je oddělen od starého. Tím je docíleno čistého dělení starého a nového.
Použitím ploché střechy se minimalizoval konečný objem stavby, což působí na malém prostoru elegantně. Fasáda domu tak evokuje další zídku, která pak definuje tvar dvora a zrcadlí se v dlažbě.
Půdorys samotného domu je řešen jednoduše a funkčně. Objektu dominuje místnost s kuchyní, velký stůl a velké okno do zahrady. Vedle je ložnice s úzkou koupelnou.
Cílem bylo navrhnout malý dům, který respektuje své okolí, je pohodlný a přijemný na žití.

Traditional villages in the Southern Moravia region of the Czech Republic are characterized by their distinctive urban planning. The streets are lined with L-shaped row houses neighboring each other on narrow rectangular plots, each with its own long and narrow backyard. A single multi-generational family home typically consists of three parts: the street-facing house inhabited by parents with their children, a home for the grandparents bordering on a courtyard, and the remaining lot to the rear of the property which was traditionally used for small-scale farming. In general, the front-facing houses are more spacious and feature more elaborate construction techniques. The façade, for example, the house's public presentation to the neighborhood, is plastered and colored in light natural tones. The rear buildings, however, typically remain unplastered, as such a solution was an unnecessary expense. The use of exposed brick architecture for the rear buildings was a simple, durable, and cost-effective solution which nonetheless radiated familiarity and warmth. 
I decided to respect this tradition in my plans, using bricks for the construction in the rear of the property. The building is long and narrow, conforming to the historical shape of the lot. However, I departed from tradition on one point, in terms of structural planning: whereas a typical house would be one elongated L-shaped structure, I decided to detach the existing front-facing house from the new addition. Both houses thus retain their individual identity. 
The flat roof further emphasizes the simple elegance of the new structure. It evokes and celebrates the perpendicularity of the property, as if the façade itself were an additional property-line fence. The exposed-brick façade, spilling over into an exposed-brick courtyard, also defines the boundary of the backyard garden. The single-floor floor plan is very simple and functional. The main room features an open kitchen and a large table, abutting in a non-frame sliding window with views on the garden. Adjacent, there is a bedroom with a narrow bathroom.
With this construction, it was my aim to create a modest yet fully-functional living space that reflects and respects its surroundings. 

Technické informace

pohledové cihly, provětrávaná vzduchová mezera, minerální vata, nosné cihly, betonový strop, plochá střecha s extensivní zelení
exposed bricks (masonry veneer), air space, isolation, bearing structure - bricks, concrete ceiling, extensive green roof