CZ

VÍTĚZOVÉ ZÍSKAJÍ UZNÁNÍ A JEŠTĚ MNOHEM VÍC:

Ceny, publicitu a podíl na unikátní realizaci.

CENY

  • 1. cena – 2000 EUR
  • 2. cena – 1500 EUR
  • 3. cena – 1000 EUR

Mimo ceny pro 1., 2. a 3. místo, bude možné udělit dvě čestná uznání a mimořádné ceny udělené tanečníky CDC (The CDC Dance prize), veřejností (The CDC Public prize) a za mimořádnou citlivost k životnímu prostředí (The CDC Green prize)

Vítěz bude oceněn plnou verzí ArchiCAD software od Inspireli, jedinečným Lego modelem vítězného návrhu od LEGO Architecture. Jméno autora vítězného návrhu, společně se jménem jeho univerzity, bude napsáno na budově Zeleného amfiteátru v případě realizace návrhu.

PUBLIKACE

Soutěžní návrhy se stanou majetkem Inspireli a CDC a mohou být publikovány a vystavovány. Inspireli a CDC se zavazují respektovat a uznávat autorská práva účastníků.

VÝSTAVA VYBRANÝCH NÁVRHŮ

Následná publikace a výstava vybraných návrhů bude k dispozici online a in-situ v CDC a spřízněných výstavních prostorech obyvatelstvu a městu Ouagadougou se záměrem poznat, učit se, inspirovat se a zažít různé alternativy udržitelného stavění jako užitečného nástroje pro budování města. Otevřený transdisciplinární přístup podpoří zájem o veřejnou diskusi o architektuře.

+ vypracování souhrnného katalogu výstavy podtrhující důležité body pro technické a finanční partnery pro oživení divadla ve skutečnosti.

každý projekt, který splní podmínky soutěže, bude součástí knihy


Partneři

Klíčové projekty jako INSPIRELI AWARDS by se neobešly bez rozsáhlé podpory našich obchodních partnerů.

Hlavní mediální partner

Hlavní softwarový partner

Zakládající partneři

„BOARD“ INSPIRELI

czech technical university in prague slovak university of technology in bratislava BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Copyright © 2020 INSPIRELI | All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use, Privacy Policy, and use of cookies.